Kako smanjiti broj grešaka zapolenika? - Psihološki centar Omnes

Blog

Kako smanjiti broj grešaka zapolenika?

Psihološko profilisanje i izbor najboljih kandidata za obavljanje određenog posla je prepoznato kao značajno još početkom XX vijeka.

U periodu razvoja instrumenata i samog procesa profesionalne selekcije, čiji je psihološko profilisanje dio, ova oblast primjenjene psihologije kod nas nije bila prepoznata, te joj se nije pridavao poseban značaj.

U posljednje vrijeme poslodavci počinju da uviđaju značaj uzimanja u obzir različitih kriterijuma prilikom zapošljavanja.

Dobar primjer važnosti profesionalne selekcije možemo pronaći još davne 1928. godine.

Psiholog Vajteles je 1928. godine pozvan da ispita veliki broj grešaka kod električara koji rade na relejnim stanicama.

Njegov prvi zadatak bio je da izvrši analizu posla i utvrdi koje osobine treba da imaju ljudi koji taj posao obavljaju.

Ustanovio je da su za to mjesto potrebni: Sposobnost učenja i pamćenja redosljeda složenih operacija, tačno izvršavanje uputstava, sposobnost brzog shvatanja uputa, sposobnost procjene i analize problema, emocionalna stabilnost i sposobnost nošenja sa strahom.

Nakon što su operateri, prema ocjeni poslodavca, podijeljeni u grupe, Vajteles ih je testirao unaprijed pripremljenim selekcionim testovima.
Operateri iz najslabije grupe su postigli u prosjeku 54 boda, iz prosječne 69, a iz najbolje 81 bod.

Uvođenjem selekcije broj grešaka je smanjen za 90% (Ajzenk, J., 1980, prema).

 

Pročitajte još

Kako uspješno izabrati zaposlenika?
Psihološko profilisanje
Selekcija radnika i psihološko profilisanje

Utisci klijenata

Kako smanjiti broj grešaka zapolenika?

by Omnes Savjetovanje Vrijeme čitanja: 1 min