Profesionalna selekcija

Profesionalna selekcija podrazumijeva postupak u kojem se, koristeći mjerne instrumente, objektivno i pouzdano, između većeg broja kandidata za određeno radno mjesto biraju najbolji. Profesionalna selekcija je korisna, bilo da zapošljavate nove radnike, ili da želite izvršiti premještaj zaposlenika na novo radno mjesto.

U postupku selekcije se, uz pomoć unaprijed utvrđenih i standardizovanih metoda i tehnika, za određeno poziciju biraju kandidati koji najbolje odgovaraju zahtjevima sadržaja posla. Odabir kandidata se temelji na psihološkom ispitivanju sposobnosti, osobina ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije za pojedino radno mjesto.

Postoji nekoliko pristupa selekciji radnika, a jedan od najpoznatijih je „Western style“, poznat kao pristup u kojem je svako radno mjesto definisano specifičnim zahtjevima, na osnovu kojih se traže isključivo kandidati koji odgovaraju tim zahtjevima.

U procesu selekcije najprije se odrede karakteristike potrebne za efikasno obavljanje konkretnog posla, a zatim se svaki kandidat ocijeni prema tome koliko odgovara tim karakteristikama. Na osnovu rezultata testova i ličnog utiska tokom intervjua ispitivač sačinjava svoju procjenu svakog kandidata.

Pronalaženje i zadržavanje dobrog radnika u organizaciji je ključ uspjeha u poslovanju svake kompanije. Profesionalna selekcija povećava vjerovatnoću dobrog izbora i izdvaja najbolje od postojećih kandidata. Naš tim procesu selekcije kandidata pristupa temeljno, primjenjujući sve neophodne korake kako bi selekcija i odabir pojedinca za određeno radno mjesto bili što adekvatniji.

Organizacije mogu imati koristi od psihološkog testiranja:

  • Prilikom otvaranja novog radnog mjesta
  • Kod niskog radnog postignuća zaposlenih
  • Kada greške zaposlenih imaju ozbiljne posljedice za kompaniju
  • Kod premještanja zaposlenika sa jednog radnog mjesta na drugo

Ukoliko želite proširiti svoj tim ili razmišljate da promijenite nešto u već postojećoj strukturi organizacije, kontaktirajte nas.

Utisci klijenata