Psihoterapija (REBT, ACT) - Psihološko savjetovalište Omnes

Psihoterapija

Psihoterapija podrazumijeva strukturisani proces koji se odvija po jasnim pravilima, planski i sa određenim terapijskim ciljem. U psihoterapijskom procesu posebno edukovani stručnjak – psihoterapeut, pomaže klijentu da ispuni svoje ciljeve i dođe do željene promjene. Terapeut sa klijentom uspostavlja odnos povjerenja i saradnje, na temelju kojeg podstiče klijenta da ranije naučene načine razmišljanja i ponašanja zamijeni novim.

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti, od rješavanja trenutnih problema u određenoj oblasti života (motivacija za učenje, problemi u vezi…), preko dugotrajnijih psihičkih problema (depresija, panični napadi, fobije…), pa sve do ličnog rasta i razvoja, i otkrivanja vlastitih potencijala, kako bi osoba živjela ispunjenijim i srećnijim životom. Psihoterapija pomaže i u situaciji kada nismo sigurni šta nam se dešava, ali smo svjesni da smo već duže vrijeme nezadovoljni svojim životom.

“Psihoterapija može biti jedna od najvećih i najnagrađujućih avantura. Sa sobom ume da donese najdublja osećanja sopstvene vrednosti, svrhe i bogatstva življenja” – Eda Leshan

Kognitivno-bihejvioralna terapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija (eng. Cognitive Behavioral Therapy – CBT) predstavlja naučno utemeljen psihološki pravac, za kojeg su istraživanja pokazala da je efikasan za veliki broj problema. Prema ovom pristupu, izuzetno je važna saradnja klijenta i psihoterapeuta, a sama psihoterapijska škola je usmjerena na mijenjanje disfunkcionalnih misli radi postizanja željene promjene u osjećanjima i ponašanju.

Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija (REBT)

Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija (eng. Rational emotive behavior therapy – REBT) je prva i izvorna forma kognitivno-bihejvioralne terapije. Osnovna premisa REBT-a je da kočeće emocije i disfunkcionalna ponašanja nisu rezultat nepovoljnih okolnosti, nego načina na koji ljudi konstruišu svoj pogled na te okolnosti. Na taj način, kroz promjenu razmišljanja i uvjerenja, možemo se i osjećati bolje i ponašati zdravije.

REBT spada među najefikasnije i najbrže terapije, edukativna je i usmjerena na specifične ciljeve. Napredak prema ciljevima se stalno mjeri i vrednuje, te se ističu pomaci i uspjesi klijenata. Krajnji cilj terapije je da klijent nauči da stečena znanja i vještine primijeni u svom svakodnevnom životu, i na nove situacije koje trenutno nisu bile u fokusu terapije. Terapeuti KBT rade sa pojedincima, porodicama ili grupama.

“Ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem tih događaja” – Epiktet

Terapija prihvatanjem i posvećenošću

Terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) predstavlja treći talas kognitivno-bihejvioralne terapije i terapiju ponašanja, čiji je cilj pomoći pojedincu da smanji nepotrebnu patnju i da gradi srećniji i smisleniji život. ACT model podrazumijeva da su procesi koji se nalaze u temelju nekog problematičnog ponašanja zajednički svim ljudima, te da je zbog toga važno da terapeut i klijent budu na istom nivou u terapijskom odnosu.

Osnovni cilj ove psihoterapijske škole je pomoći klijentu da nauči živjeti u sadašnjem trenutku, a u skladu sa ličnim vrijednostima i ciljevima konkretnog klijenta. ACT psihoterapeut, zajedno sa klijentom, otkriva njegove vrijednosti, uči ga kako da se posveti djelovanju u skladu sa tim vrijednostima, te kako da se odnosi prema preprekama koje se pojavljuju na putu do unaprijed određenih ciljeva.

“Ne možete zaustaviti valove, ali možete naučiti da surfate” – Jon Kabat-Zinn

Biti potpuno ogoljen, prikazati sve svoje mane i demone koji su u tebi, je jedna od najstrašnijih stvari na svijetu, jer se tad čovjek suočava sa samim sobom. Gurati pod tepih i zanemarivati svoja osjećanja je pogubno za nas, bića sastavljena od emocija.

Zato sam čula od jedne drage osobe, koja je bila uz mene kroz moje putovanje suočavanja sa osjećanjima, da ako iskazujemo svoja osjećanja i brinemo o nama samima, da smo tada dobri ne samo po sebe, nego i po ljude kojima smo okruženi i koje volimo. E, to sam čula upravo na psihoterapiji.

Smatram da psihoterapija utiče na osobu da osvijesti mnoge stvari koje su je sputavale da ostvari svoj puni potencijal i bude ta takozvana “drugarica” kojoj možeš sve reći i koja neće imati ni trunku osuđivanja prema tebi.

Psihoterapija raširi ruke, obgrli te i prihvati onakvog kakav jesi. Kroz psihoterapiju sam naučila koliko je bitno voljeti sebe…
A.Đ.

Utisci klijenata